Skip to main content Skip to search

 

Vi hjälper er med bokföring, juridiska tjänster samt deklaration
allt till bästa pris!

 

Löpande bokföring

Antal verifikationer(packet)  per månad

Small
1-25

Medium
26-50

Large
51-75

Max
76-100

Kostnad per månad (ex moms)

495 kr

795 kr

    1095 kr

    1395 kr

Mer än 100 verifikationer

pris
diskuteras

 

 

 

 

Årsredovisning -/- Bokslut (ex moms)

2 500 kr

2  500 kr

2 500 kr

2 500 kr

 

Bolagsverket

Arvode

Moms

Total pris

Nyregistrering

 

 

 

Aktiebolag (skatt- och avgiftsanmälan
ingår)

1 900 kr

1 500 kr

375 kr

3 775 kr

Handelsbolag

1 200 kr

700 kr

175 kr

2 075 kr

Kommanditbolag

1 200 kr

700 kr

175 kr

2 075 kr

Enskild firma

700 kr

175 kr

2 075 kr

Ekonomisk förening

1 400 kr

1 000 kr

250 kr

2 650 kr

 

 

Tillval i samband med nyregistrering

 

Apportavtal

500 kr

125 kr

625 kr

Registrering av bifirma

1 000 kr

500 kr

125 kr

1 625 kr

Avbokning av beställd nyregistrering

 

500 kr

125 kr

625 kr

 

Lagerbolag (skatt – och

2 200kr

2 300 kr

125kr

4 625 kr

Avgiftsanmälningar

 

 

 

Tillval i samband med Beställning av
lagerbolag

 

Apportavtal

500 kr

125 kr

625 kr

Registrering bifirma

1 000 kr

500 kr

125 kr

1 625 kr

Höjning eller sänkning av

900 kr

500 kr

125 kr

1 525 kr

aktiekapital (Ny emission)

 

Avbokning av beställning

500 kr

125 kr

625 kr

Lagerbolag

 

Levererat och betalt aktiebolag återbetalas
ej

 

 

 

 

 

Löpandebokföring per mån

 

 

 

 

Upp till 25 verifikationer

495 kr

    124 kr

    619 kr

26-50 verifikationer

795 kr

199 kr

994 kr

51-75 verifikationer

1095 kr

274 kr

 1 369
kr

76-100 verifikationer

1 395 kr

349 kr

1 744 kr

 

Mer än 100 verifikationer

pris
diskuteras

Årsredovisning -/- Bokslut

 

2 500 kr

625 kr

3 125 kr

 

Ändring i befintligt aktiebolag

 

 

Ändring av Styrelse, Revisor, Verksamhet

900 kr

300 kr

75 kr

1 275 kr

Ändring av firma (Bolagets namn)

1 000 kr

300 kr

75 kr

1 375 kr

Höjning eller sänkning av aktiekapital
(emission)

900 kr

1 000 kr

250 kr

2 150 kr

Adressändring

500 kr

125 kr

625 kr

Registrering av bifirma

1 000 kr

500 kr

125 kr

1 625 kr

Aktiesplit

900 kr

800 kr

200 kr

1 900 kr

Avbokning av beställning, ändring

 

300 kr

75 kr

375 kr

 

Ändring i befintligt HB, KB &
Enskild firma!

 

 

 

 

Ändring bolagsman och firmatecknare

600 kr

300 kr

75 kr

975 kr

Skatt- och avgiftsanmälan

300 kr

75 kr

375 kr

Ändring av län

700 kr

300 kr

75 kr

1 075 kr

Ändring av adress

300 kr

75 kr

375 kr

Ändring av företagsnamn

700 kr

300 kr

75 kr

1 075 kr

Ändring av verksamhet

400 kr

300 kr

75 kr

775 kr

Registrering av bifirma

700 kr

800 kr

200 kr

1 700 kr

Avbokning av beställning, ändring

 

300 kr

75 kr

375 kr

 

Avtal

 

 

 

 

Löner

60 kr

15 kr

75 kr

Anställningsavtal

100 kr

25 kr

125 kr

Arbetsgivarintyg

100 kr

25 kr

125 kr

Privatdeklaration

2 500 kr

625 kr

3 125 kr

K-10

80 kr

20 kr

100 kr

Kontrolluppgifter

80 kr

20 kr

100 kr

 

 

Konsultation

 

 

100 kr

500 kr/h

 

Tänk inte för mycket, vi gör allt tänkande åt dig!

Vi erbjuder mycket annat och du är så välkommen att höra av
dig om du har några frågor eller funderingar.