Skip to main content Skip to search

Redovisning

Våra redovisningstjänster omfattar följande områden:

BOKFÖRING

Vi sköter bokföringen åt er och upprättar de dokument och ekonomiska rapporter som krävs enligt god redovisningssed. Våra kunder lämnar redovisningsmaterial en gång i månaden, genom en av följande metoder:

o Lämnar material på kontoret.

o Skickar material via posten.
o Scannar och maila material.
o Fotograferar materialet och skicka via appen ”Whatsapp”.

LÖNER

Vi hjälper dig med det besvärliga hanterandet av löner i vår smidiga administrationslösning.

Vi tar hand om upprättandet av lönespecifikationer, skattedeklarationer, arbetsgivaravgift och semesterersättning. Vi sköter även anställningsavtal/varsel samt konsultation inom LAS (lagen om anställningsskydd), MBL (medbestämmandelagen) och övrig arbetsrätt.

REDOVSNING, MOMS & SKATT

I tjänsten ”löpande bokföring” ingår moms -/- skattedeklaration.

BOKSLUT & ÅRSREDOVISNING

Vi på redovisningscentrum har över 20 års erfarenhet av bokslut/årsredovisning, vi tar gärna nya uppdrag.

Redovisningscentrum KA AB

BOLAGSÄRENDEN

Vi tillhandahåller full service inom bolagsrätt. Vi har snabb leverans av lagerbolag (i vissa fall med F-skatt och befintligt bankkonto) och kommanditbolag för enskild firma/näringsidkare.

Genom vår jurist erbjuder vi bolagsrättsliga konsultationer avseende alla bolagsformer.

DEKLARATION

I samband med att bli egenföretagare tillkommer fler blanketter i privatdeklarationen, en av dessa är till exempel K10-bilagan. Vi hjälper er gärna med dessa.

En av våra viktigaste uppgifter är att upprätta en korrekt kontrolluppgift, inkomstdeklaration, skattedeklaration och övriga föreskrivna rapporter till skatteverket.