Välkomna till:

ett centrum för redovisning och företagsrådgivning anpassat för företagare i hela Sverige.

Vad erbjuder vi ?
Vi finns i Malmö, dock hjälper vi dig oavsett var i landet du bedriver din verksamhet.


Bokföring & redovisning

Vi sköter bokföringen åt er och upprättar de dokument och ekonomiska rapporter som krävs enligt god redovisningssed. Våra kunder lämnar redovisningsmaterial en gång i månaden, genom en av följande metoder:
o Lämnar material på kontoret.
o Skickar material via posten.
o Scannar och maila material.
o Fotograferar materialet och skicka via appen ”Whatsapp”.

I tjänsten ”löpande bokföring” ingår moms -/- skattedeklaration.

Vi på redovisningscentrum har över 20 års erfarenhet av bokslut/årsredovisning, vi tar gärna nya uppdrag.

Bolagsärenden & deklaration

Vi tillhandahåller full service inom bolagsrätt. Vi har snabb leverans av lagerbolag (i vissa fall med F-skatt och befintligt bankkonto) och kommanditbolag för enskild firma/näringsidkare.
Genom vår jurist erbjuder vi bolagsrättsliga konsultationer avseende alla bolagsformer.
I samband med att bli egenföretagare tillkommer fler blanketter i privatdeklarationen, en av dessa är till exempel K10-bilagan. Vi hjälper er gärna med dessa.

En av våra viktigaste uppgifter är att upprätta en korrekt kontrolluppgift, inkomstdeklaration, skattedeklaration och övriga föreskrivna rapporter till skatteverket.

Rådgivning

Få hjälp med företagsanalyser, strategi- och affärsutveckling, finansiering samt planering inför framtiden för att se över möjligheter/brister i bolaget.
Vi har lång erfarenhet av företagsverksamhet och står till ert förfogande för rådgivning i såväl de stora som de mindre frågorna. Allt för att ni framgångsrikt ska kunna fokusera på kärnverksamheten i ert företag!
Till förfogande vid komplicerade rättsliga, juridiska ärenden finns vår jurist, praktiserande ”general practice of law” särskilt inom skatterätt, civilrätt, affärsrätt, immigrationsrätt och inkasso. Ring oss om ni har fler frågor kring våra juridiska tjänster.

Gällande inkassotillstånd, 562-2011,

Förmodligen helt oslagbara priser!
Vi hjälper dig med det besvärliga hanterandet av löner i vår smidiga administrationslösning. Vi tar hand om upprättandet av lönespecifikationer, skattedeklarationer, arbetsgivaravgift och semesterersättning. Vi sköter även anställningsavtal/varsel samt konsultation inom LAS (lagen om anställningsskydd), MBL (medbestämmandelagen) och övrig arbetsrätt.
Vi erbjuder företagstjänster inom redovisning, inkasso, ekonomi & juridik. Genom våra moderna verktyg i verksamheten kan vi ombesörja er löpande bokföring och ekonomi. På ett enkelt och smidigt sätt underlättar vi er administration. Vår långa erfarenhet står till ert förfogande när ni behöver hjälp – såväl med de enklare som med de mer komplicerade frågor som kan uppstå i ett företag. Vi vet från erfarenhet att bokföring och redovisning kan vara en dyr post för företag i Sverige. Vår prisnivå tål att jämföras!
Välkomna till ett riktigt redovisningscentrum!